Tràmits per temes

Catàleg de tràmits organitzats per temes. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació. A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
01. Instància genèrica recursos humans Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
06. Sol·licitud d'admissió al concurs de mèrits amb fase d'apreciació de la capacitat de quatre places de treballador/a social adscrit/a al servei de Benestar Social del Consell Comarcal de l'Alt Penedès_CONV.: G4010-000018/2019 (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu Impresos
07. Sol·licitud d'admissió al concurs de mèrits amb fase d'apreciació de la capacitat d'una plaça de treballador/a social del Consell Comarcal de l'Alt Penedès adscrit/a a l'EAIA_CONV.: G4010-000020/2019 (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu Impresos
08. Sol·licitud d'admissió al concurs de mèrits amb fase d'apreciació de la capacitat d'una plaça de educador/a social adscrit/a al servei de Benestar Social del Consell Comarcal de l'Alt Penedès_CONV.: G4010-000015/2019 (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu Impresos
09. Sol·licitud d'admissió al concurs de mèrits amb fase d'apreciació de la capacitat d'una plaça de educador/a social del Consell Comarcal de l'Alt Penedès adscrit/a a l'EAIA_CONV.: G4010-000016/2019 (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu Impresos
10. Sol·licitud d'admissió al concurs de mèrits amb fase d'apreciació de la capacitat d'una plaça d'administratiu/iva adscrit/a al Servei d'Habitatge del Consell Comarcal de l'Alt Penedès_CONV.:G4010-000013/2019 (CONVOCATORIA TANCADA) Tràmit informatiu Impresos
11. Sol·licitud d'admissió al concurs de mèrits amb fase d'apreciació de la capacitat d'una plaça d'auxiliar administratiu/iva adscrit/a al Servei de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Penedès_CONV.:G4010-000014/2019 (CONVOCATORIA TANCADA) Tràmit informatiu Impresos
12. Sol·licitud d'admissió al concurs de mèrits per proveïr una borsa de treball d'administratius/ves del Consell Comarcal de l'Alt Penedès_CONV.:G4010-000017/2019 (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu Impresos
13. Sol·licitud d'admissió al concurs de mèrits amb fase d'apreciació de la capacitat d'una plaça d'administratiu/iva adscrit/a al Servei d'Intervenció del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, mitjançant contracte de relleu_CONV.:G4011-000001/2019 Tràmit informatiu Impresos
14. Sol·licitud d'admissió al concurs de mèrits amb fase d'apreciació de la capacitat d'una plaça d'auxiliar administratiu/iva adscrit/a al Servei de Benestar Social del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, mitjançant contracte de relleu_CONV.:G4010-000022/2019 Tràmit informatiu Impresos

NIF: P-5800013-D
Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès
Formulari de contacte