Tràmits per temes

Catàleg de tràmits organitzats per temes. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació. A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
01. Inscripció a l'Escola de Música de l'Alt Penedès. Curs 2019-2020 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
02. Confirmació de plaça a l'Escola de Música de l'Alt Penedès. Curs 2019-2020 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
02. Sol·licitud del Projecte Ludicoeducatiu al Parc d'Oci, Aigua i Natura de les Deus Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
03. Sol·licitud de subvencions per a l'organització d'activitats esportives i/o de promoció de l'esport 2019 - Ajuntaments Tràmit informatiu Impresos
03. Sol·licitud de subvencions per a l'organització d'activitats esportives i/o de promoció de l'esport 2019 - ENTITATS Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
06. Sol.licitud d'ajut individual de menjador escolar. Curs 2019-2020 . NOVES MATRICULACIONS I P3 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
06. Sol·licitud d'admissió al concurs de mèrits amb fase d'apreciació de la capacitat de quatre places de treballador/a social adscrit/a al servei de Benestar Social del Consell Comarcal de l'Alt Penedès_CONV.: G4010-000018/2019 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
07. Sol·licitud d'admissió al concurs de mèrits amb fase d'apreciació de la capacitat d'una plaça de treballador/a social del Consell Comarcal de l'Alt Penedès adscrit/a a l'EAIA_CONV.: G4010-000020/2019 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
07. Sol·licitud transport escolar per a alumnes de nivells educatius postobligatoris. Curs 2019/20 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
08. Sol·licitud d'admissió al concurs de mèrits amb fase d'apreciació de la capacitat d'una plaça de educador/a social adscrit/a al servei de Benestar Social del Consell Comarcal de l'Alt Penedès_CONV.: G4010-000015/2019 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
09. Sol·licitud d'admissió al concurs de mèrits amb fase d'apreciació de la capacitat d'una plaça de educador/a social del Consell Comarcal de l'Alt Penedès adscrit/a a l'EAIA_CONV.: G4010-000016/2019 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
09. Sol·licitud d'ajuts adreçats a arrendadors d'habitatges arrendats mitjançant el programa de Borsa de Lloguer del Servei Comarcal d'Habitatge de l'Alt Penedès, any 2019 Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Sol·licitud d'informació del servei de mediació comunitària Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat

NIF: P-5800013-D
Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès
Formulari de contacte