Tràmits per temes

Catàleg de tràmits organitzats per temes. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació. A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
00. Ajuts europeus per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges (Next Generation) Tràmit informatiu
00. Ajuts i Subvencions relacionades amb pagament del lloguer Tràmit informatiu
00. Instància genèrica per a entitats Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
00. Instància genèrica per a entitats Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
00. Sol·licitud accés programa Ensenyament (PIGAIM) Tràmit informatiu
01. Alta d'empresa a www.treballateca.com Tràmit sense certificat
Tramitar
01. Alta i/o baixa del servei de menjador escolar per a alumnes amb beca de menjador_Escoles Tràmit informatiu
01. Comunicació d'activitat de circulació motoritzada no competitiva en Medi Natural - Ciutadania Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
01. Comunicació de canvi de titular o de persona administradora instal·lació juvenil Tràmit informatiu
01. Confirmació relació d'alumnes transport escolar Curs 2024/2025 Tràmit informatiu
01. Consulta en matèria de consum Tràmit informatiu
01. Dades de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria - Ajuntaments Tràmit informatiu Impresos
01. Dades de transferència bancària per a pagaments de la tresoreria - Ajuntaments Tràmit informatiu Impresos
01. Dades de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria - Ajuntaments Tràmit informatiu Impresos
01. Exercici del dret d'accés de dades de caràcter personal Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
01. Factura electrònica Tràmit informatiu Impresos
01. Inscripció a l'Escola de Música de l'Alt Penedès Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
01. Inscripció al Torneig Comarcal de Futbol 7, "Copa Penedès TV - Gran Premi CCAP" Tràmit informatiu Impresos
01. Instància genèrica Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica ajuntaments Tràmit informatiu Impresos
01. Instància genèrica benestar social Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica cultura Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica de contractació Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica del Servei d'Habitatge Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica ensenyament Tràmit informatiu Impresos
01. Instància genèrica ensenyament - Transport escolar Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica escoles Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica joventut Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica per a empreses Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica per a empreses (transport escolar) Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica per a entitats Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica per a entitats Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica per a entitats - Territori i sostenibilitat Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
01. Presentació d'al·legacions en un expedient de consum Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
01. Presentació de justificant de pagament a cursos Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat
Tramitar Tramitar amb certificat
01. Sol·licitud d'ajut individual menjador escolar curs 2024-2025 Tràmit informatiu
01. Sol·licitud de compactació distribuïda de l'ajut de menjador_Ajuntaments Tràmit informatiu Impresos
01. Sol·licitud de compactació distribuïda de l'ajut de menjador_AMPA Tràmit informatiu
01. Sol·licitud de préstec de carpes plegables i carpa gran (envelat) Tràmit informatiu Impresos
01. Sol·licitud de subvenció per a activitats ludicoeducatives dels centres educatius de l'Alt Penedès Tràmit informatiu
01. Sol·licitud d'informació del servei de mediació comunitària Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
02. Alta de candidat a www.treballateca.com Tràmit sense certificat
Tramitar
02. Comunicació d'activitat de circulació motoritzada no competitiva en Medi Natural Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
02. Comunicació de baixa del servei de transport escolar Tràmit informatiu Impresos
02. Comunicació de modificació de dades de contacte o de localització instal·lació juvenil Tràmit informatiu
02. Confirmació de plaça a l'Escola de Música de l'Alt Penedès Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
02. Dades de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria del Consell Comarcal Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
02. Dades de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria del Consell Comarcal Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
02. Dades de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria del Consell Comarcal - Benestar Social Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
02. Denegació de la consulta de dades i documents electrònics entre administracions Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
02. Exercici del dret de rectificació de dades de caràcter personal Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
02. Formulari de queixa en consum Tràmit informatiu
02. Inscripció a la Borsa d’Habitatge de l’Alt Penedès - Llogaters Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
02. Instància d'entrega de documentació requerida per ajuts individuals de menjador Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
02. Instància genèrica d'ensenyament per a escoles Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
02. Ordre de domiciliació de càrrec directe - SEPA Tràmit informatiu Impresos
02. Queixes, suggeriments i propostes Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
02. Sol·licitud d'ajut d'urgència social i/o pobresa energètica Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
02. Sol·licitud de Servei d'Implantació d'un Sistema de Gestió Energètic Municipal Tràmit informatiu Impresos
02. Sol·licitud de subvenció sense concurrència competitiva Tràmit informatiu Impresos
02. Sol·licitud de subvencions per la participació en competicions i concursos fora de l'estat espanyol 2024 Tràmit informatiu
02. Sol·licitud per a l'atorgament de subvencions per la participació dels ajuntaments al web www.penedescultura.cat, exercici 2023 (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu Impresos
02. Torrelles de Foix - Inscripció al curs de pre-monitors/es de lleure (PLACES PLENES) Tràmit informatiu Impresos
03. Alta idCAT Mòbil Tràmit informatiu
03. Comunicació prèvia al canvi de nom, de tipus de capacitat o de característiques instal·lació juvenil Tràmit informatiu
03. Exercici del dret de supressió de dades de caràcter personal Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
03. Fitxa de dades a tercers Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
03. Formulari de denúncia en consum Tràmit informatiu
03. Inscripció per formar part de la Borsa d’Habitatge de l’Alt Penedès - Propietaris Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
03. Instància genèrica per a ciutadans - menjador escolar Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
03. Justificació d'ajut d'urgència social i/o pobresa energètica Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
03. Lloguer i acord de manteniment del banc d'instruments. Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
03. Ordre de domiciliació de càrrec directe - SEPA - Benestar Social Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
03. Ordre de domiciliació de càrrec directe - SEPA - Ensenyament - Menjador escolar Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
03. Proposta Centre Transport Escolar No Obligatori de copagament_ TENO Tràmit informatiu Impresos
03. Proposta Centre Transport Escolar No Obligatori de copagament_ TENO Tràmit informatiu Impresos
03. Proposta Centre Transport Escolar No Obligatori de copagament_ TENO. Tràmit informatiu Impresos
03. Relació d'ajuts individuals de desplaçament Tràmit informatiu
03. Sant Joan de Mediona - Inscripció al curs de conductor/a de carretó frontal (PLACES PLENES) Tràmit informatiu Impresos
03. Sol·licitud d'ajut econòmic de transport per a persones amb mobilitat reduïda, per a ens locals (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu Impresos
03. Sol·licitud de carnet alberguista familiar Tràmit sense certificat Impresos
Tramitar
03. Sol·licitud de subvencions per a l'organització d'activitats esportives i/o de promoció de l'esport 2023 - Ajuntaments Tràmit informatiu Impresos
03. Sol·licitud de subvencions per a l'organització d'activitats esportives i/o de promoció de l'esport 2023 - ENTITATS Tràmit informatiu Impresos
03. Sol·licitud de transport escolar curs 2024/2025 Tràmit informatiu
03. Sol·licitud per a la participació en el Premi a l'edició de Recerca Històrica Consell Comarcal de l'Alt Penedès 2024 Tràmit informatiu
03. Utilització privativa de la Sala d'Actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès Tràmit informatiu Impresos
03. Utilització privativa de la Sala d'Actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès_Entitats i empreses Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
04. Baixa de l'Escola de Música Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
04. Comunicació prèvia a la posada en funcionament (Instal·lació juvenil) Tràmit informatiu
04. Dades de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria del Consell Comarcal - Ciutadania Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
04. Dades de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria del Consell Comarcal - Proveïdors Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
04. Dades de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria del Consell Comarcal_Entitats Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
04. Entrega de documentació per a la rescissió del contracte de lloguer Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
04. Exercici del dret d'oposició al tractament de dades personals Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
04. Formulari de reclamació en consum Tràmit informatiu
04. Modificació d'autorització de recollida per a alumnes de primària Tràmit informatiu Impresos
04. Reclamació en relació a l'ajut individual de menjador escolar Tràmit informatiu Impresos
04. Sol·licitud d'ajut econòmic de transport per a persones amb mobilitat reduïda (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu Impresos
04. Sol·licitud d'ajut econòmic de transport per a persones amb mobilitat reduïda, per a entitats (CONVOCATÒRIA TANCADA) Tràmit informatiu Impresos
04. Sol·licitud d'ajut per al servei de menjador escolar dels centres de primària (amb menys de 75 comensals de mitjana) Tràmit informatiu
04. Sol·licitud de carnet alberguista grup Tràmit sense certificat Impresos
Tramitar
04. Sol·licitud per a l'atorgament de subvencions per la participació de les entitats al web www.penedescultura.cat, exercici 2024 Tràmit informatiu Impresos
05. Baixa del Banc d’Instruments Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
05. Comunicació prèvia a la posada en funcionament (Campament juvenil) Tràmit informatiu
05. Denegació de la consulta de dades i documents electrònics entre administracions Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
05. Exercici del dret de limitació de tractament de dades de caràcter personal Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
05. Full de queixes i reclamacions en relació als serveis i prestacions del Servei de Benestar Social Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
05. Modificació de l'ordre de domiciliació de càrrec directe – SEPA Tràmit informatiu Impresos
05. Ordre de domiciliació de càrrec directe - SEPA - Proveïdors Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
05. Relació de sol·licituds de menjador escolar obligatori Tràmit informatiu Impresos
05. Sol·licitud d'arbitratge de consum Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
05. Sol·licitud de carnet alberguista jove Tràmit sense certificat Impresos
Tramitar
05. Sol·licitud de compactació distribuïda de l'ajut de menjador_Escoles Tràmit informatiu
05. Sol·licitud de subvenció sense concurrència competitiva Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
05. Sol·licitud de trasllat de l'expedient de l'ajut de menjador escolar entre Consells Comarcals Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
05. Sol·licitud servei d’assessorament en matèria d’habitatge Tràmit informatiu Impresos
06. Autorització relativa als drets d'imatge per alumnes menors d'edat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
06. Baixa o canvi de centre escolar per a alumnes amb beca de menjador Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
06. Comunicació de suspensió temporal, de reinici o de baixa definitiva de l'activitat instal·lació juvenil Tràmit informatiu
06. Exercici del dret a la portabilitat de les dades personals Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
06. Justificació de subvenció sense concurrència competitiva Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
06. Ordre de domiciliació de càrrec directe - SEPA - Benestar Social Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
06. Presentació de documents adreçats a altres administracions. "Finestreta Única" Tràmit informatiu Impresos
06. Presentació d'ofertes contractes menors Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
06. Proposta Centre Transport Escolar Obligatori_TEC Tràmit informatiu Impresos
06. Proposta Centre Transport Escolar Obligatori_TEC Tràmit informatiu Impresos
06. Sol·licitud d'ajuts adreçats a arrendadors d'habitatges arrendats mitjançant el programa de Borsa de Lloguer del Servei Comarcal d'Habitatge de l'Alt Penedès, any 2023 Tràmit informatiu Impresos
06. Sol·licitud de carnet d'alberguista adult Tràmit sense certificat Impresos
Tramitar
07. Autorització per actuar en nom d'una persona física o jurídica davant del Consell Comarcal de l'Alt Penedès Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
07. Autorització relativa als drets d'imatge per alumnes majors de 18 anys Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
07. Sol·licitud de carnet ISIC (INTERNATIONAL STUDENT IDENTITY CARD) Tràmit sense certificat Impresos
Tramitar
07. Tramesa de rebuts de lloguer i documentació requeriments ajuts Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat
Tramitar Tramitar amb certificat
08. Instància genèrica EMAP Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
08. Sol·licitud d'accés a la informació pública Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
08. Sol·licitud de carnet ITIC (INTERNATIONAL TEACHER IDENTITY CARD) Tràmit sense certificat Impresos
Tramitar
09. Modificació de l’ordre de domiciliació de càrrec directa - SEPA (EMAP) Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
09. Sol·licitud de carnet IYTC (INTERNATIONAL YOUTH TRAVEL CARD) Tràmit sense certificat Impresos
Tramitar
09. Sol·licitud d'entrevista amb càrrec electe Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
10. Autorització per la publicació de material didàctic Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
10. Inscripció als cursos de música per a nadons de 9 a 36 mesos (PLACES PLENES) Tràmit informatiu Impresos
11. Autorització relativa als drets d'imatge Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
11. Inscripció al curs de gralla Tràmit informatiu Impresos
12. Inscripció al curs "4 Acords tantes cançons"- Curs bàsic d'acords de guitarra Tràmit informatiu Impresos
12. Sol·licitud idCAT Certificat Tràmit informatiu
13. Inscripció al curs : Música, Art i Cos Tràmit informatiu Impresos
13. Utilització privativa de la Sala d'Actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès_Ciutadania Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Instància genèrica recursos humans Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Justificació de subvenció per a activitats ludicoeducatives dels centres educatius de l'Alt Penedès Tràmit informatiu Impresos
Plantilla formulari Annexa Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
Premi Comarcal de Treball de Recerca de Batxillerat de l'Alt Penedès Tràmit informatiu Impresos
Procés selectiu per a la provisió definitiva en règim funcionarial, de 3 places de Tècnic/a Mitjà/ana d'Educació Social adscrit/a al Servei de Benestar Social del CCAP + Borsa de treball Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Procés selectiu per a la provisió definitiva en règim funcionarial, de 5 places de Tècnic/a Mitjà/ana de Treball Social adscrit/a al Servei de Benestar Social del CCAP + Borsa de treball Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Procés selectiu per a la provisió definitiva en règim funcionarial, d'una plaça de Tècnic/a Mitjà/ana de Treball Social adscrit/a a l'EAIA i al Servei de Benestar Social del CCAP + Borsa de treball Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Procés selectiu per a la provisió definitiva en règim funcionarial, d'una plaça de Tècnic/a Mitjà/ana, professional de l'Enginyeria Tècnica Industrial adscrit/a a l'Oficina Tècnica del CCAP + Borsa de treball Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Procés selectiu per a la provisió definitiva en règim funcionarial, d'una plaça de Tècnic/a Superior, Pedagog/a adscrit/a a l'EAIA i al Servei de Benestar Social del CCAP + Borsa de treball Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Procés selectiu per a la provisió d'una plaça de Treballador/a Familiar adscrit/a al Servei de Benestar Social del CCAP Tràmit informatiu Impresos
PROPOSTA CENTRE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI - TEC Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
Sol.licitud de reconeixement de serveis previs prestats en altres administracions Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
Sol·licitud de reconeixement del primer trienni al Consell Comarcal de l'Alt Penedès Tràmit amb certificat
Tramitar amb certificat
Sol·licitud Punt Mòbil de Salut Tràmit informatiu Impresos

NIF: P-5800013-D
Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès
Formulari de contacte

La seva privacitat és important per nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La seva privacitat és important per nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

ASP.NET_SessionId

Cookie creada cada cop que s'accedeix a una aplicació d'ASP.NET. S'utilitza com una mesura de seguretat en el control de sessions en les aplicacions d'ASP.NET. Expira quan el navegador es tanca.

cb_enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any.

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització.
  • __utmt S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts.
  • __utmb S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització.
  • __utmc S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador.
  • __utmz Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització.
Cookies de Tercers
Actualment no s'utilitzen cookies de tercers en aquest lloc web.