Resultats de la cerca

A continuació es mostren els tràmits coincidents amb els criteris de cerca. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació. A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
03. Sol·licitud de subvencions per a l'organització d'activitats esportives i/o de promoció de l'esport 2023 - ENTITATS Tràmit informatiu Impresos
Informació
10. Sol·licitud d'entrevista amb càrrec electe Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
01. Consulta en matèria de consum Tràmit informatiu
Informació
02. Formulari de queixa en consum Tràmit informatiu
Informació
04. Sol·licitud per a l'atorgament de subvencions per la participació de les entitats al web www.penedescultura.cat, exercici 2023 Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
02. Sol·licitud per a l'atorgament de subvencions per la participació dels ajuntaments al web www.penedescultura.cat, exercici 2023 Tràmit informatiu Impresos
Informació
03. Formulari de denúncia en consum Tràmit informatiu
Informació
01. Alta d'empresa a www.treballateca.com Tràmit sense certificat
Informació Tramitar
02. Alta de candidat a www.treballateca.com Tràmit sense certificat
Informació Tramitar
01. Instància genèrica per a entitats Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
06. Modificació d'autorització de recollida per a alumnes de primària Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
08. Modificació de l'ordre de domiciliació de càrrec directe – SEPA Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
05. Sol·licitud servei d’assessorament en matèria d’habitatge Tràmit informatiu Impresos
Informació
03. Inscripció per formar part de la Borsa d’Habitatge de l’Alt Penedès - Propietaris Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
07. Sol·licitud de carnet ISIC (INTERNATIONAL STUDENT IDENTITY CARD) Tràmit sense certificat Impresos
Informació Tramitar
09. Sol·licitud de carnet IYTC (INTERNATIONAL YOUTH TRAVEL CARD) Tràmit sense certificat Impresos
Informació Tramitar
02. Inscripció a la Borsa d’Habitatge de l’Alt Penedès - Llogaters Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
05. Sol·licitud de carnet alberguista jove Tràmit sense certificat Impresos
Informació Tramitar
06. Sol·licitud de carnet d'alberguista adult Tràmit sense certificat Impresos
Informació Tramitar
03. Sol·licitud de carnet alberguista familiar Tràmit sense certificat Impresos
Informació Tramitar
04. Sol·licitud de carnet alberguista grup Tràmit sense certificat Impresos
Informació Tramitar
02. Comunicació de modificació de dades de contacte o de localització instal·lació juvenil Tràmit informatiu
Informació
01. Sol·licitud de préstec de carpes plegables i carpa gran (envelat) Tràmit informatiu Impresos
Informació
01. Instància genèrica ajuntaments Tràmit informatiu Impresos
Informació
02. Inscripció al Torneig Comarcal de Futbol 7, "Copa Penedès TV - Gran Premi CCAP" Tràmit informatiu Impresos
Informació
03. Comunicació prèvia al canvi de nom, de tipus de capacitat o de característiques instal·lació juvenil Tràmit informatiu
Informació
04. Sol·licitud d'ajut per al servei de menjador escolar dels centres de primària (amb menys de 75 comensals de mitjana) Tràmit informatiu
Informació
04. Sol·licitud d'ajut econòmic de transport per a persones amb mobilitat reduïda Tràmit informatiu Impresos
Informació
07. Sol·licitud d'accés a la informació pública Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
08. Sol·licitud de carnet ITIC (INTERNATIONAL TEACHER IDENTITY CARD) Tràmit sense certificat Impresos
Informació Tramitar
01. Comunicació de canvi de titular o de persona administradora instal·lació juvenil Tràmit informatiu
Informació
05. Comunicació prèvia a la posada en funcionament (Campament juvenil) Tràmit informatiu
Informació
04. Comunicació prèvia a la posada en funcionament (Instal·lació juvenil) Tràmit informatiu
Informació
06. Comunicació de suspensió temporal, de reinici o de baixa definitiva de l'activitat instal·lació juvenil Tràmit informatiu
Informació
02. Ordre de domiciliació de càrrec directe - SEPA Tràmit informatiu Impresos
Informació
02. Consultes, queixes, suggeriments i propostes Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Formulari de contacte Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
01. Dades de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria - Ajuntaments Tràmit informatiu Impresos
Informació
02. Sol·licitud de Servei d'Implantació d'un Sistema de Gestió Energètic Municipal Tràmit informatiu Impresos
Informació
03. Proposta Centre Transport Escolar No Obligatori de copagament_ TENO Tràmit informatiu Impresos
Informació
02. Sol·licitud d'ajut d'urgència social i/o pobresa energètica Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
04. Relació d'ajuts individuals de desplaçament Tràmit informatiu
Informació
04. Reclamació en relació a l'ajut individual de menjador escolar Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
02. Instància d'entrega de documentació requerida per ajuts individuals de menjador Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
06. Baixa o canvi de centre escolar per a alumnes amb beca de menjador_Ciutadania Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
03. Sol·licitud d'ajut econòmic de transport per a persones amb mobilitat reduïda, per a ens locals Tràmit informatiu Impresos
Informació
01. Factura electrònica Tràmit informatiu Impresos
Informació
03. Sol·licitud de subvencions per a l'organització d'activitats esportives i/o de promoció de l'esport 2023 - Ajuntaments Tràmit informatiu Impresos
Informació
05. Sol·licitud de trasllat de l'expedient de l'ajut de menjador escolar entre Consells Comarcals Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
06. Proposta Centre Transport Escolar Obligatori_TEC Tràmit informatiu Impresos
Informació
04. Exercici del dret d'oposició al tractament de dades personals Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
05. Sol·licitud de compactació distribuïda de l'ajut de menjador_Escoles Tràmit informatiu
Informació
03. Utilització privativa de la Sala d'Actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès Tràmit informatiu Impresos
Informació
01. Instància genèrica ensenyament - transport escolar Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
08. Autorització per actuar en nom d'una persona física o jurídica davant del Consell Comarcal de l'Alt Penedès Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica benestar social Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
06. Ordre de domiciliació de càrrec directe - SEPA - Benestar Social Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
05. Full de queixes i reclamacions en relació als serveis i prestacions del Servei de Benestar Social Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
01. Exercici del dret d'accés de dades de caràcter personal Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
03. Exercici del dret de supressió de dades de caràcter personal Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
02. Exercici del dret de rectificació de dades de caràcter personal Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
05. Exercici del dret de limitació de tractament de dades de caràcter personal Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
06. Exercici del dret a la portabilitat de les dades personals Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
Plantilla formulari Annexa Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
07. Autorització relativa als drets d'imatge per alumnes majors de 18 anys Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
06. Autorització relativa als drets d'imatge per alumnes menors d'edat Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
03. Lloguer i acord de manteniment del banc d'instruments. Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
09. Utilització privativa de la Sala d'Actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès_Ciutadania Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica per a entitats - Benestar Social Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
03. Ordre de domiciliació de càrrec directe - SEPA - Benestar Social Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica per a entitats - Territori i sostenibilitat Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
03. Instància genèrica per a ciutadans - menjador escolar Tràmit informatiu Impresos
Informació
03. Ordre de domiciliació de càrrec directe - SEPA - Ensenyament - Menjador escolar Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica per a entitats - Esports Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
02. Dades de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria del Consell Comarcal - Esports Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
05. Baixa del Banc d’Instruments Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
04. Baixa de l'Escola de Música Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
02. Confirmació de plaça a l'Escola de Música de l'Alt Penedès Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica ensenyament - Transport escolar Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
05. Comunicació de baixa del servei de transport escolar Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica joventut Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica del Servei d'Habitatge Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
02. Instància genèrica d'ensenyament per a escoles - menjador Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
02. Entrega de Currículum Vitae Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
00. Instància genèrica recursos humans Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica per a entitats - Cultura Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
02. Dades de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria del Consell Comarcal - Cultura Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
02. Dades de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria del Consell Comarcal - Benestar Social Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
04. Dades de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria del Consell Comarcal - Proveïdors Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
05. Ordre de domiciliació de càrrec directe - SEPA - Proveïdors Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
03. Fitxa de dades a tercers Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica cultura Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
08. Instància genèrica EMAP Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
09. Modificació de l’ordre de domiciliació de càrrec directa - SEPA (EMAP) Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
01. Comunicació d'activitat de circulació motoritzada no competitiva en Medi Natural - Ciutadania Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
02. Comunicació d'activitat de circulació motoritzada no competitiva en Medi Natural Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
03. Utilització privativa de la Sala d'Actes del Consell Comarcal de l'Alt Penedès_Entitats i empreses Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica de contractació Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
PROPOSTA CENTRE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI - TEC Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
07. Declaració jurada (Ajuts individuals de menjador escolar) Tràmit informatiu Impresos
Informació
04. Dades de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria del Consell Comarcal_Entitats Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
06. Justificació de subvenció sense concurrència competitiva Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
06. Denegació de la consulta de dades i documents electrònics entre administracions Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
02. Sol·licitud per a la participació en el Premi a l'edició de Recerca Històrica Consell Comarcal de l'Alt Penedès 2023 Tràmit informatiu
Informació
01. Instància genèrica per a empreses Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
01. Sol·licitud de compactació distribuïda de l'ajut de menjador_Ajuntaments Tràmit informatiu Impresos
Informació
03. Proposta Centre Transport Escolar No Obligatori de copagament_ TENO Tràmit informatiu Impresos
Informació
03. Proposta Centre Transport Escolar No Obligatori de copagament_ TENO. Tràmit informatiu Impresos
Informació
06. Proposta Centre Transport Escolar Obligatori_TEC Tràmit informatiu Impresos
Informació
01. Dades de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria - Ajuntaments Tràmit informatiu Impresos
Informació
02. Denegació de la consulta de dades i documents electrònics entre administracions Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
01. Instància genèrica per a empreses (transport escolar) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
04. Justificació de subvenció sense concurrència competitiva Tràmit informatiu Impresos
Informació
Sol·licitud idCAT Certificat Tràmit informatiu
Informació
03. Alta idCAT Mòbil Tràmit informatiu
Informació
09. Sol·licitud de places vacants en el servei de transport escolar per a alumnes d'educació especial - Curs 2021/2022 Tràmit informatiu Impresos
Informació
03. Justificació d'ajut d'urgència social i/o pobresa energètica Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
01. Presentació de justificant de pagament a cursos Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
05. Dades de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria del Consell Comarcal - Ciutadania Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
04. Entrega de documentació per a la rescissió del contracte de lloguer Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
01. Sol·licitud de compactació distribuïda de l'ajut de menjador_AMPA Tràmit informatiu
Informació
05. Sol·licitud de subvenció sense concurrència competitiva Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
01. Dades de transferència bancària per a pagaments de la tresoreria - Ajuntaments Tràmit informatiu Impresos
Informació
Guardiola de Font-Rubí - Inscripció al curs de conductor/a de carretó frontal Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
04. Sol·licitud d'ajut econòmic de transport per a persones amb mobilitat reduïda, per a entitats Tràmit informatiu
Informació
01. Presentació d'al·legacions en un expedient de consum Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
01. Alta i/o baixa del servei de menjador escolar per a alumnes amb beca de menjador_Escoles Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
06. Presentació d'ofertes contractes menors Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
01. Sol·licitud d'ajut individual menjador escolar curs 2023-2024 P3 Tràmit informatiu
Informació
Sol·licitud d'informació del servei de mediació comunitària Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
03. Sol·licitud de subvencions per la participació en competicions i concursos fora de l'estat espanyol 2023 Tràmit informatiu
Informació
07. Tramesa de rebuts de lloguer i documentació requeriments ajuts Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat
Informació Tramitar Tramitar amb certificat
Sol·licitud de reconeixement del primer trienni al Consell Comarcal de l'Alt Penedès Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Sol.licitud de reconeixement de serveis previs prestats en altres administracions Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
01. Inscripció a l'Escola de Música de l'Alt Penedès Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
00. Ajuts i Subvencions relacionades amb pagament del lloguer Tràmit informatiu
Informació
10. Inscripció als cursos de música per a nadons de 9 a 36 mesos Tràmit informatiu
Informació
02. Presentació de documents adreçats a altres administracions. "Finestreta Única" Tràmit informatiu Impresos
Informació
01. Sol·licitud de subvenció per a activitats ludicoeducatives dels centres educatius de l'Alt Penedès Tràmit informatiu
Informació
Justificació de subvenció per a activitats ludicoeducatives dels centres educatius de l'Alt Penedès Tràmit informatiu Impresos
Informació
Autorització relativa als drets d'imatge Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
06. Relació de sol·licituds de menjador escolar obligatori Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
00. Sol·licitud accés programa Ensenyament (PIGAIM) - Alta, baixa o modificació usuaris Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
11. Inscripció al curs de gralla Tràmit informatiu
Informació
12. Inscripció al curs "4 Acords tantes cançons"- Curs bàsic d'acords de guitarra Tràmit informatiu Impresos
Informació
Autorització per la publicació de material didàctic Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
00. Ajuts europeus per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges (Next Generation) Tràmit informatiu
Informació
01. Instància genèrica escoles Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
04. Formulari de reclamació en consum Tràmit informatiu
Informació
05. Sol·licitud d'arbitratge de consum Tràmit amb certificat Impresos
Informació Tramitar amb certificat
01. Confirmació relació d'alumnes transport escolar Curs 2023/2024 Tràmit informatiu
Informació
02. Sol·licitud de subvenció sense concurrència competitiva - Ajuntaments Tràmit informatiu Impresos
Informació
Premi Comarcal de Treball de Recerca de Batxillerat de l'Alt Penedès Tràmit informatiu Impresos
Informació
03. Torrelavit - Inscripció al curs de monitors/es de lleure Tràmit informatiu Impresos
Informació

NIF: P-5800013-D
Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès
Formulari de contacte

La seva privacitat és important per nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La seva privacitat és important per nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

ASP.NET_SessionId

Cookie creada cada cop que s'accedeix a una aplicació d'ASP.NET. S'utilitza com una mesura de seguretat en el control de sessions en les aplicacions d'ASP.NET. Expira quan el navegador es tanca.

cb_enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any.

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització.
  • __utmt S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts.
  • __utmb S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització.
  • __utmc S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador.
  • __utmz Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització.
Cookies de Tercers
Actualment no s'utilitzen cookies de tercers en aquest lloc web.