Tràmit informatiu 03. Sol·licitud de subvencions per a l'organització d'activitats esportives i/o de promoció de l'esport 2020 - Ajuntaments

Descripció

Aquesta convocatòria pública té per objecte el foment i la promoció de l'esport d'equip, per a pontenciar valors amb la pràctica esportiva de grup com la participació, cooperació, sentit de grup, progrés i superació que, a més a més d'ajudar al grup, faciliten el desenvolupament individual de cada membre de l'equip.

Amb aquesta finalitat es convoca l'atorgament de subvencions, avaluables econòmicament, per a l'organització d'activitats esportives i/o promoció de l'esport d'àmbit comarcal.

Informació General

 • Qui ho pot demanar?
  Qualsevol ajuntament de la comarca de l'Alt Penedès.
 • Quan es pot demanar?
  El termini de presentació de sol·licituds serà de l'1 al 15 de setembre de 2020, ambdós inclosos.
 • Preu del tràmit
  Gratuït.

Com es pot tramitar?

 • EACAT

  Emplenar i signar electrònicament l'imprès i trametre'l telemàticament, via EACAT, amb la documentació requerida.

  www.eacat.cat

   

Documentació que cal aportar

 • Sol·licitud d'atorgament de subvencions per a l'organització d'activitats esportives i/o promoció de l'esport.
   
 • Memòria detallada de l’activitat degudament emplenada i signada pel/la alcalde/essa on s’especifiquin punt per punt tots els subapartats dels “criteris per a l’adjudicació de les subvencions” (els subapartats que no s’especifiquin clarament no rebran cap puntuació) i la relació detallada de totes les despeses realitzades.
   
 • Documentació impresa i anuncis publicats a la premsa comarcal, si n'hi ha, on hi constin el logotip  del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

Més informació

 • Departament responable del tràmit
  Servei d'Esports
  Telèfon de contacte: 93 890 00 00 (ext. 230)

NIF: P-5800013-D
Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès
Formulari de contacte