Tràmit amb certificat 03. Sol·licitud de subvencions per a l'organització d'activitats esportives i/o de promoció de l'esport 2020 - ENTITATS

Descripció

Aquesta convocatòria pública té per objecte el foment i la promoció de l'esport d'equip, per a pontenciar valors amb la pràctica esportiva de grup com la participació, cooperació, sentit de grup, progrés i superació que, a més a més d'ajudar al grup, faciliten el desenvolupament individual de cada membre de l'equip.

Amb aquesta finalitat es convoca l'atorgament de subvencions, avaluables econòmicament, per a l'organització d'activitats esportives i/o promoció de l'esport d'àmbit comarcal.

Informació General

 • Qui ho pot demanar?
  Clubs, entitats i associacions de l'Alt Penedès que organitzin activitats esportives i/o de promoció de l'esport, d'àmbit comarcal.
   
 • Quan es pot demanar?
  El termini de presentació de sol·licituds serà de l'1 al 15 de setembre de 2020, ambdós inclosos.
 • Preu del tràmit
  Gratuït.

Com es pot tramitar?

 • Telemàticament

  Premeu el botó "TRAMITAR AMB  CERTIFICAT".

Documentació que cal aportar

 • Memòria detallada de l’activitat degudament emplenada i signada pel/la president/a del club, l’entitat o l’associació, on s’especifiquin punt per punt tots els subapartats dels “criteris per a l’adjudicació de les subvencions” (els subapartats que no s’especifiquin clarament no rebran cap puntuació) i la relació detallada de totes les despeses realitzades. 
 • Factures de cadascun dels conceptes que es relacionen a la memòria i els justificants de pagament.
 • Documentació impresa i anuncis publicats a la premsa comarcal, si n'hi ha, on hi constin el logotip del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
 • NOTA: En el cas que les dades de transferència bancària siguin diferents que les presentades al Consell Comarcal en la darrera convocatòria, cal fer el tràmit corresponent de Sol·licitud de dades de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria del Consell Comarcal, de l'apartat de Tràmits i Gestions/Entitats/Esports.

 

Més informació

 • Servei responable del tràmit
  Esports
  Telèfon de contacte: 93 890 00 00 (ext. 230)

NIF: P-5800013-D
Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès
Formulari de contacte