Tràmit amb certificat PROPOSTA CENTRE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI - TEC

Descripció

Proposta centre transport escolar obligatori - TEC.

Documentació que cal aportar

Sol·licituds de cada alumne/a.

Més informació

  • Departament responsable del tràmit:
    Servei d'Ensenyament.
    Telèfon de contacte: 93 890 00 00 (ext. 210).

NIF: P-5800013-D
Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès
Formulari de contacte