Tràmit amb certificat 04. Sol·licitud d'ajut per al servei de menjador escolar dels centres de primària (amb menys de 75 comensals de mitjana)

Descripció

Atorgament d'ajuts econòmics als menjadors escolars dels centres de primària amb menys de 75 comensals de mitjana.

Informació General

 • Qui ho port demanar?
  Escoles públiques o AMPAS de la comarca de l'Alt Penedès que gestionen el servei de menjador escolar amb menys de 75 persones usuàries fixes.
   
 • Quan es pot demanar?
  Del 15 al 30 de juny de 2020, ambdós inclosos.
   
 • Preu del tràmit
  Gratuit.

Documentació que cal aportar

 • Certificat del Consell Escolar que acrediti el nombre d'alumnes escolaritzats i el nombre d'usuaris fixes al servei de menjador. 
 • Si s'escau, factures a nom del sol·licitant / beneficiari, que justifiquin l'adquisició de material o maquinària destinat al menjador escolar.

Més informació

 • Departament responsable del tràmit
  Ensenyament
  Telèfon de contacte: 93 890 00 00 (ext. 222)

NIF: P-5800013-D
Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès
Formulari de contacte