Tràmit sense certificat 04. Sol·licitud de carnet alberguista familiar

Descripció

Sol·licitud de carnet alberguista per a famílies formades per un o dos adults a càrrec de menors de 14 anys que puguin provar la seva condició de família amb el llibre de família o equivalent.

Informació General

 • Qui ho pot demana?
  Famílies formades per un o dos adults a càrrec de menors de 14 anys que puguin provar la seva condició família amb el llibre de família o equivalent. El carnet familiar podrà ser utilitzat de forma individual per cada un dels adults que formin la família. No serà en cap cas necessari la presència de la família al complet per a utilitzar el carnet familiar als albergs. 

  A partir dels 14 anys, és obligatori disposar de carnet individual. Només es podran incloure al carnet familiar fills/es majors de 14 si pateixen alguna discapacitat legalment reconeguda. 

  Les famílies nombroses i monoparentals estan exemptes de disposar del carnet en els albergs de la XANASCAT. Per aquestes famílies es suficient presentar el títol de família nombrosa o el títol de família monoparental del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya en el mateix alberg.

 • Quan es pot demanar?
  Durant tot l'any.
 • Preu del tràmit
  21 € 

Com es pot tramitar?

 • Telemàticament

  Premeu el botó "TRAMITAR".

Documentació que cal aportar

 • DNI, NIE o passaport del pare o de la mare (original o fotocòpia)
 • Llibre de família o equivalent. Si és el cas, resolució de la tutela.

Més informació

 • Departament responsable
  Servei de Joventut
  Telèfon de contacte: 93 890 00 00 (ext. 311)

NIF: P-5800013-D
Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès
Formulari de contacte