Tràmit amb certificat 06. Sol.licitud d'ajut individual de menjador escolar. Curs 2020-2021 . NOVES MATRICULACIONS I P3

Descripció

Sol·licitud d’ajut individual de menjador escolar per a noves matriculacions i P3.

Informació General

 • Qui ho pot demanar?
  Pare, mare o tutor/a legal d'alumnes escolaritzats en els nivells d'Ensenyament obligatori, en el segon cicle d'educació infantil i en centres d'Educació Especial  de la comarca de l'Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei.
   
 • Quan es pot demanar?

  Termini de presentació de sol·licituds sobrevingudes:

   - Alumnes   de    nova   matriculació.   Les  famílies  d’alumnes    de   P3   i   matriculats  amb
     posterioritat a l'1 de juliol 24 de  maig  podran  presentar  la sol·licitud fins al 30 de setembre
     de 2020. 

   - Els  alumnes matriculats amb posterioritat a aquest  termini,  podran presentar  la sol·licitud
     fins  a  30  dies  naturals posteriors  a la  data  de  matriculació  i  com a màxim  al  30  d'abril
     de 2021. 

   *Excepcionalment,  i  d'acord  amb les  bases, podran sol·licitar l’ajut fora d’aquest  termini  i
     fins al 30 d'abril de 2021 els alumnes d'unitats familiars que la seva situació econòmica s'hagi
     vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada amb posterioritat a la finalització del termini ordinari de presentació.

 • Preu del tràmit
  Gratuït.

Com es pot tramitar?

 • Presencialment

  A l'Oficina Comarcal d'Atenció Ciutadana del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, carrer Hermenegild Clascar, 1-3, de Vilafranca del Penedès.

  Cal sol·licitar CITA PRÈVIA a través de la web del Consell o bé per telèfon al 938.900.000

 • Telemàticament

  Premeu el botó "TRAMITAR AMB  CERTIFICAT".

Documentació que cal aportar

 • Imprès  de  sol·licitud  segons  model  normalitzat, acompanyada, si escau, de tota la documentació específica o complementària detallada a la mateixa. 
 • Els   alumnes   de nova matriculació, imprescindible presentar, juntament amb tota la documentació, un  certificat  de  l'escola  on  s'especifiqui  la  data  de  matriculació.

Més informació

 • Departament responsable del tràmit
  Ensenyament
  Telèfon de contacte: 93 890 00 00

NIF: P-5800013-D
Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès
Formulari de contacte