Tràmit amb certificat 07. Sol·licitud transport escolar per a alumnes de nivells educatius postobligatoris. Curs 2019/20

Descripció

Sol·licitud de transport escolar per a alumnes de nivells educatius postobligatoris.

Informació General

 • Qui ho pot demanar? 
  Pare, mare o representant legal d'alumnes de nivells educatius postobligatoris sense dret a transport escolar obligatori.
 • Quan es pot demanar?
  Del 16 al 24 de juliol de 2019.
 • Preu del tràmit
  D'acord l'Ordenança fiscal núm. 5

Com es pot tramitar?

 • Telemàticament

  Premeu el botó "TRAMITAR AMB  CERTIFICAT".

Documentació que cal aportar

 • Quan el/la sol·licitant sigui el/la tutor/a legal de l'alumne/a, haurà de presentar fotocòpia de la documentació que ho acrediti. 

Més informació

 • Departament responsable del tràmit
  Servei d'Ensenyament
  Telèfon de contacte: 93 890 00 00 (ext. 210)

NIF: P-5800013-D
Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès
Formulari de contacte