Tràmit amb certificat 05. Sol·licitud servei d’assessorament en matèria d’habitatge

Descripció

Sol·licitud servei d’assessorament en matèria d’habitatge.

Informació General

 • Qui ho pot demanar?
  Qualsevol persona.
 • Quan es pot demanar?
  Durant tot l'any.
 • Preu del tràmit
  Gratuït.

Com es pot tramitar?

 • Presencialment

  Oficina d'Atenció Ciutadana - C/ Hermenegild Clascar, 1-3 de Vilafranca del Penedès.

  • De l'1 d'octubre al 31 de maig, ambdós inclosos, de dilluns a divendres de 9h a 14h i dijous de 17h a 19h.
  • De l'1 de juny al 30 de setembre, ambdós inclosos, de dilluns a divendres de 9h a 14h.
 • Per correu certificat

  C/ Hermenegild Clascar, 1-3, 08720 de Vilafranca del Penedès.

Documentació que cal aportar

 • Preceptiva:
  DNI/NIE del sol•licitant
  Escriptura de compra
  Escriptura del préstec hipotecari (s’ha de remarcar que són 2 diferents)
  Estat del préstec facilitat per l’entitat financera (document on consta les dades de la hipoteca, pagaments, deute i l’import que resta pendent de pagament)
  Certificat d’empadronament amb la relació de tots els membres de la unitat familiar
  Certificat d’ingressos o certificat de no rebre cap altra prestació (de tots els membres de la unitat familiar)
  Notificacions judicials
   
 • Potestativa:
  Darrer rebut de la hipoteca en el seu poder
  Acords de separació
  Sol.licitud/s formulades per obtenir ajut/s al pagament del prèstec hipotecari o resolució de concessió dels ajuts
  Nota simple expedida pel Registre de la Propietat i relativa a l’habitatge en cas de que l’interessat tingui altres deutes a part del derivat de l’impagament del prèstec hipotecari.

  Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document identificador. 

Més informació

 • Departament responsable del tràmit
  Servei Comarcal d'Habitatge.
  Telèfon de contacte: 93 890 00 00 (ext. 113 i 115)
  Correu electrònic: habitatge@ccapenedes.cat

NIF: P-5800013-D
Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès
Formulari de contacte