Tràmit amb certificat 09. Ajuts Individuals de Desplaçament Obligatori (CONVOCATÒRIA TANCADA)

Descripció

Sol·licitud d’Ajut Individual de Desplaçament de caràcter obligatori (AID).

Informació General

 • Qui ho pot demanar?
  Pare, mare, tutor/a o representant legal d'alumnes matriculats en els centres d'Educació Infantil, Primària, Secundària obligatòria i d'educació especial, que s'hagin d'escolaritzar fora del seu municipi de residència i en el centre educatiu proposat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (d'acord amb les adscripcions vigents) i que no tinguin al seu abast un servei de transport escolar col·lectiu, o bé quan la distància entre el seu domicili i la parada de transport escolar col·lectiu més propera sigui de 3Km o més.
 • Quan es pot demanar?
  El termini per a la presentació de la relació global de sol·licituds, per part de la direcció del centre escolar, és des del dia 1 fins el dia 19 de juny de 2020, ambdós dies inclosos.
 • Preu del tràmit
  Gratuït.

Com es pot tramitar?

 • Presencialment

  Al centre escolar lliurant la sol·licitud, degudament emplenada i amb la documentació requerida; en els terminis establerts.

Documentació que cal aportar

 • Si és una nova sol·licitud, cal adjuntar el certificat de l'Ajuntament acreditant la distància quilomètrica entre el domicili i la parada de transport escolar més propera (en cas que tingui transport escolar).
 • Si ja va presentar el certificat acreditatiu de la distància en una convocatòria anterior, no caldrà que l'adjunti.

Més informació

 • Departament responsable del tràmit
  Servei d'Ensenyament
  Telèfon de contacte: 93 890 00 00 (ext. 1210)

NIF: P-5800013-D
Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès
Formulari de contacte