Tràmit amb certificat 1. Sol.licitud d'ajut individual de menjador escolar. Curs 2018-2019

Descripció

Sol·licitud d’ajut individual de menjador escolar.

Informació General

 • Qui ho pot demanar?
  Pare, mare o tutor/a legal d'alumnes escolaritzats en els nivells d'Ensenyament obligatori, en el segon cicle d'educació infantil i en centres d'Educació Especial  de la comarca de l'Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei.
   
 • Quan es pot demanar?
  Les sol·licituds  i  la documentació corresponent  es presentaran al Servei d'Ensenyament en horari d'atenció públic (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i els dijous, de 17 a 19 hores), des del dia 16 d'abril al 18 de maig de 2018, amdós inclosos, distribuïts de la manera següent:

        Termini ordinari de presentació de sol·licituds:

   - Del 16 d'abril al 2 de maig de 2018: alumnes escolaritzats en centres de Vilafranca del Penedès.

   - Del 3 al 18 de maig de 2018: alumnes escolaritzats en centres de municipis de la comarca, exceptuant Vilafranca del Penedès.

Termini de presentació de sol·licituds sobrevingudes:

   - Alumnes   de    nova   matriculació.   Les  famílies  d’alumnes    de   P3   i   matriculats  amb
     posterioritat al 22 de  maig  podran  presentar  la sol·licitud del 4 de juny al 28 de setembre
     de 2018. 

   - Els  alumnes matriculats amb posterioritat a aquest  termini,  podran presentar  la sol·licitud
     fins  a  30  dies  naturals posteriors  a la  data  de  matriculació  i  com a màxim  al  30  d'abril
     de 2019. 

   *Excepcionalment,  i  d'acord  amb les  bases, podran sol·licitar l’ajut fora d’aquest  termini  i
     fins   al   30   d'abril    de  2019   els   alumnes   amb   variacions   significatives  de  la  situació
     socioeconòmica degudament acreditades  i sobrevingudes amb posterioritat a la finalització 
     del termini ordinari de presentació.

 • Preu
  Gratuït.

Com es pot tramitar?

 • Presencialment

  Oficina d'Atenció Ciutadana - C/ Hermenegild Clascar, 1-3 de Vilafranca del Penedès.

  • Del 24 de setembre al 31 de maig, ambdós inclosos, de dilluns a divendres de 9h a 14h i dijous de 17h a 19h.
  • De l'1 de juny al 21 de setembre, ambdós inclosos, de dilluns a divendres de 9h a 14h.

  Excepcionalment, el dia 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, l'horari de realització de tràmits presencials serà de 9 a 11 hores.

 • Per correu certificat

  C/ Hermenegild Clascar, 1-3, 08720 de Vilafranca del Penedès.

 • Telemàticament

  Premeu el botó "TRAMITAR AMB  CERTIFICAT".

Documentació que cal aportar

 • Imprès  de  sol·licitud  segons  model  normalitzat, acompanyada, si escau, de tota la documentació específica o complementària detallada a la mateixa. 
 • Els   alumnes   matriculats   amb  posterioritat  al  termini  ordinari  que  vulguin  sol·licitar  l'ajut  de  menjador,  hauran  de   presentar   juntament  amb  la  documentació  un  certificat  de  l'escola  on  s'especifiqui  la  data  de  matriculació.

Més informació

 • Departament responsable del tràmit
  Ensenyament
  Telèfon de contacte: 93 890 00 00 (ext. 211)

Benvinguts i benvingudes al portal de Tràmits
i Gestions del Consell Comarcal de l'Alt Penedès

Desenvolupat per SEMIC Internet

Dades de contacte

Consell Comarcal de l'Alt Penedès
NIF: P-5800013-D

Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès

Tel. 938 900 000
Formulari de contacte