Tràmit amb certificat Sol.licitud d'ajut individual de menjador escolar

Descripció

Sol·licitud d’ajut individual de menjador escolar.

Informació General

 • Qui ho pot demanar?
  Pare, mare o tutor legal d'alumnes escolaritzats en els nivells d'Ensenyament obligatori, en el segon cicle d'educació infantil i en centres d'Educació Especial  de la comarca de l'Alt Penedès, als quals no correspon la gratuïtat del servei.
   
 • Quan es pot demanar?
  Les sol·licituds  i  la documentació corresponent  es presentaran al Servei d'Ensenyament en horari d'atenció públic (de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i els dijous, de 17 a 19 hores), des del dia 2 al 31 de maig, amdós inclosos, distribuïts de la manera següent:

        Termini ordinari de presentació de sol·licituds:

   - Del 2 al 16 de maig: alumnes escolaritzats en centres de Vilafranca del Penedès

   - Del   17   al   31  de   maig:  alumnes  escolaritzats   en  centres  de  municipis  de  la   comarca,
     exceptuant Vilafranca del Penedès.

        Termini de presentació de sol·licituds sobrevingudes:

   - Alumnes   de    nova   matriculació.   Les  famílies  d’alumnes    de   P3   i   matriculats  amb
     posterioritat al 31 de  maig  podran  presentar  la sol·licitud de  l'1 de juny al 29 de setembre
     de 2017. 

   - Els  alumnes matriculats amb posterioritat a aquest  termini,  podran presentar  la sol·licitud
     fins  a  30  dies  naturals posteriors  a la  data  de  matriculació  i  com a màxim  al  30  d'abril
     de 2018. 

   *Excepcionalment,  i  d'acord  amb les  bases, podran sol·licitar l’ajut fora d’aquest  termini  i
     fins   al   30   d'abril    de  2018   els   alumnes   amb   variacions   significatives  de  la  situació
     socioeconòmica degudament acreditades  i sobrevingudes amb posterioritat a la finalització 
     del termini ordinari de presentació.

 • Preu
  Gratuït.

Com es pot tramitar?

 • Presencialment

  Oficina d'Atenció Ciutadana - C/ Hermenegild Clascar, 1-3 de Vilafranca del Penedès.

  • Del 16 de setembre al 31 de maig, ambdós inclosos, de dilluns a divendres de 9h a 14h i dijous de 17h a 19h.
  • De l'1 de juny al 15 de setembre, ambdós inclosos, de dilluns a divendres de 9h a 14h.
 • Per correu certificat

  C/ Hermenegild Clascar, 1-3, 08720 de Vilafranca del Penedès.

Documentació que cal aportar

 • Imprès  de  sol·licitud  segons  model  normalitzat, acompanyada, si escau, de tota la documentació específica o complementària detallada a la mateixa. 
 • Els   alumnes   matriculats   amb  posterioritat  al  termini  ordinari  que  vulguin  sol·licitar  l'ajut  de  menjador,  hauran  de   presentar   juntament  amb  la  documentació  un  certificat  de  l'escola  on  s'especifiqui  la  data  de  matriculació.

Més informació

 • Departament responsable del tràmit
  Ensenyament
  Telèfon de contacte: 93 890 00 00 (ext. 211)

Benvinguts i benvingudes al portal de Tràmits
i Gestions del Consell Comarcal de l'Alt Penedès

Desenvolupat per SEMIC Internet

Dades de contacte

Consell Comarcal de l'Alt Penedès
NIF: P-5800013-D

Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès

Tel. 938 900 000
Formulari de contacte