Política de protecció de dades de caràcter personal

La secció Tràmits del Consell Comarcal de l'Alt Penedès sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol•licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats del propi Consell, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

El Consell garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Exercici de drets d'accés, cancel•lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD

Per l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot dirigir-se a:

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

Carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3
08720 Vilafranca del Penedès
Telèfon: 938 900 000
Email: oac@ccapenedes.cat

Indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets LOPD.